Foreningsfest Bryne

  Torsdag, Desember 7, 2017
  19:00 — 21:00
 
Tradisjonen tro skal de to kvinneforeningene på Bryne også i år ha et felles advent/misjonsmøte, i hjemmet til ett av foreningsmedlemmene. I år torsdag 07. desember. Misjonssekretær Paul Odland får lov å være med! Det samme med Kari Nævra Ree, som deltar med sang. Kvelden rommer også sang, servering og godt fellesskap.
Organisasjoner