Israelseminar, Nordhordland folkehøgskole, Frekhaug

  Lørdag, August 19, 2017
  11:30 — 17:00
 
Hovedtaler er tidl. gen. sekr. i Normisjon, Rolf Kjøde. Tema: "De aktuelle politiske løsninger sett i lys av GTs pakt og profetier" og "Israelsmisjonens oppdrag - hvorfor trenger det jødiske folk evangeliet?"
Organisasjoner