Misjonsmøte i Breivik bedehus, Askøy

  Torsdag, Oktober 12, 2017
  18:00 — 20:00
 
Tale ved Idar Simonsen Misjonsinformasjon. Offer til Israelsmisjonen.
Organisasjoner