Misjonsmøte i Tørvikbygd bedehus, Kvam

  Torsdag, Oktober 12, 2017
  19:30 — 21:00
 
Tale ved Tor Øystein Holm Bilder fra Israel. Offer til Israelsmisjonen
Organisasjoner