Misjonsmøte i Huglo bedehus

  Onsdag, November 15, 2017
  19:30 — 21:30
 
Tale ved Henry Nygård Misjonsinformasjo Offer til Israelsmisjonen Misjonsbutikk Kveldsmat etter møtet
Organisasjoner