Storsamling på Vik bedehus

  Søndag, Januar 14, 2018
  11:00 — 13:00
 
Misjonssekr. Odd Bjarne Skogestad taler på storsamlingen. Det blir Misjonsinformasjon og offer til Israelsmisjonen.
Organisasjoner