Misjonsmøte i Knarvik misjonshus

  Onsdag, Mars 14, 2018
  19:30 — 21:00
 
Tale og misjonsinformasjon ved Odd Bjarne Skogestad. Offer til Israelsmisjonen
Organisasjoner