Misjonsmøte i Neset bedehus, Os

  Onsdag, April 18, 2018
  19:00 — 21:00
 
Tale og sang ved Arnfinn Norheim. Misjonsinformasjon. Offer til Israelsmisjonen.
Organisasjoner