Advent- og misjonssamling i Sokndal

  Onsdag, Desember 12, 2018
  19:30 — 21:30
 
Midt i adventtiden blir det misjonssamling i Sokndal, BBM. Misjonssekretær Paul Odland vil delta,med foredrag/bibeltime om hanukka-festen. Og KK-musikken fra Moi kommer. Misjonsvenner i denne kommunen, og naboområdene, sett av kvelden! Varmt velkommen!
Relatert innhold

Adventsamling med mykje lys

Adventsamlinga i Sokndal 12. desember vil verta prega av mykje lys. Hanukka-festen er tema for kvelden
Adventsamling med mykje lys

Misjonssekretær Paul Odland vil halda bibeltime/foredrag om Hanukka-festen, og bakgrunnen for denne. Festen finn me ikkje mykje om i Bibelen. Men eit glimt får me i Joh 10, 22: «Så kom den festen dei heldt i Jerusalem til minne om tempelvigsla. Det var vinter».

Her skal det tennast åtte lys, pluss at Lucia-lysa kan tennast dagen etter, og elles adventlysa. KK-musikken frå Moi vil delta med frisk song. Det blir misjonsinfo, misjonsoffer og servering. Varmt velkommen til BBM i Sokndal denne kvelden, til lysfest!  

Organisasjoner