Sundagsope på Finnøy

  Søndag, August 12, 2018
  20:00 — 21:30
 
Andre søndagskveld i august blir det på nytt sundagsope ved bedehuset Emmaus, Finnøy. Astrid Hakestad Throndsen med fleire vil delta. Varmt velkomne!
Organisasjoner