Hægebostad kirke

  Søndag, Mai 20, 2018
  11:00 — 13:00
 
Gudstjeneste med medvirkning fra Israelsmisjonen – ved Bernt Rune Sandrib og Ellen Raen.
Organisasjoner