Adventsamling og foreningsfest

  Torsdag, Desember 6, 2018
  19:00 — 21:00
 
Den gilde tradisjonen med felles adventmøte for dei to kvinneforeningane på Bryne held fram, også i 2018. Misjonssekretær Paul Odland får vera med også i år. Det same gjeld Kari Nævra Ree som spelar og syng. Samlinga er i heimen til eit av foreningsmedlemmane.
Organisasjoner