Israelsmisjonens dag i Sør

  Lørdag, Oktober 13, 2018
  15:00 — 21:00
 
DNI-dagen er også i år i Oddernes menighetshus. Rolf Gunnar Heitmann taler. Tema for dagen: Evangeliet etter Moses 1500: Bibeltime. Program for barn. 1630 Kafeteria. Utlodning, salg i misjonsbutikken Tabita. 1800 Misjonsfest. Rolf Gunnar Heitmann. Vennesla menighetskor.
Organisasjoner