Vennesla kirke

  Søndag, Oktober 14, 2018
  11:00 — 13:00
 
Gudstjeneste. Rolf Gunnar Heitmann preker.
Organisasjoner