Vi over 60

  Lørdag, November 10, 2018
  14:00 — 16:00
 
"Vi over 60" har ofte samlinger i Nærbø bedehus. Denne lørdagen litt ut i november deltar misjonssekretær Paul Odland, med andakt og glimt fra arbeidet i Israelsmisjonen. Man blir nok ikke stengt ute om man er under 60 heller.... Hjertelig velkommen!
Organisasjoner