Storsamling på Tonstad

  Søndag, Mai 19, 2019
  11:00 — 12:30
 
Bedehusforsamlinga på Tonstad inviterer til storsamling søndag 19. mai kl 1100. Eks-misjonssekretær Per Larsen deltek med tale og misjonsinfo. Velkommen frå både Tonstad og elles i Sirdal!
Organisasjoner