Husmøte i Strand

  Fredag, Mars 15, 2019
  19:30 — 21:00
 
Tidsgiver i Israelsmisjonen, Bjørn Lauritzen, deltar ved husmøte i Strand, i regi av Nordre Strands mannsforening. Asle Krogevoll, Fiskå, er leder for foreningen. Mer info hos ham!
Organisasjoner