Temamøte og 100-årsjubileum i Råde

  Torsdag, Oktober 10, 2019
  18:30 — 21:00
 
Temamøte og 100-årsjubileum for Israelsmisjonsforeningen Håpets Stjerne på Effata Normisjonshus, Saltnes. Tema: «Frelsen kommer fra jødene/Troens jødiske røtter» ved ass. gen.sekr Vegard Soltveit. Tor Arne og Jenny Grimstad kommer og deler litt fra sin tjeneste i Israel. Bevertning.
Organisasjoner