Formiddagstreff i Knarvik misjonshus

  Tirsdag, Februar 18, 2020
  11:00 — 13:00
 
Andakt og misjonsinformasjon ved Elbjørg Therkelsen. Misjonsbutikk. Bevertning. Kollekt til Israelsmisjonen.
Organisasjoner