Kretsmøtedag TeVeBe-krets

  Søndag, september 27, 2020
  Hele dagen
 
Gudstjeneste m/kirkekaffe, årsmøte og misjonsfest. Velkommen! Husk påmelding!
Relatert innhold

Kretsmøtedag 2020 for Telemark, Vestfold og Buskerud krets

Velkommen! Husk påmelding
Kretsmøtedag 2020 for Telemark, Vestfold og Buskerud kretsVear arbeidskirke

 

Velkommen til kretsmøtedag i TeVeBu-krets 27. september 2020!

Program

Last ned invitasjon og årsmelding (PDF).

 • 11:00 Gudstjeneste Vear arbeidkirke
  Prest: Erna Rodahl. Tale ved Generalsekretær
  Vegard Soltveit
 • 12:15 Kirkekaffe m/servering
  Pris kr 100 dekker kaffe/te bagett og kaker samt
  enkelte andre arrangementsutgifter. Betaling skjer
  ved frammøte. Forhåndspåmelding innen onsdag
  23. september
  til styreleder Erna Rodahl, på
  e-post til tevebu@israelsmisjonen.no eller
  ernarodahl@gmail.com eller til mobil: 91994195.
 • 14:00-16:00 Årsmøte (program for årsmøtet: 1. – 5.):
  1. Valg av ordstyrer og referenter.
  2. Konstituering av møtet:
  - Godkjenning av innkalling
  - Opptelling av antall stemmeberettigede.
  - Valg av 2 til å undertegne protokollen
  3. Godkjenning av årsmelding for 2019, og orientering om regnskap
  4. Valg
  - (ikke på valg: Lillian Woll Løitegård, Tønsberg)
  - kretsstyreleder på valg hvert år: Erna Rodahl, Tønsberg
  - kretsstyremedlemmer på valg: Kjell Pedersen (frasier seg
  gjenvalg), Audun Østtveit
  - nye kandidater: Brynhild Heitmann, Lier; Michael Boas
  Jæger-Lian og Johannes August Jæger-Lian, Tjøme.
  Forslag til kandidater kan fremmes av stemmeberettigede fram til
  årsmøtet og på årsmøtet.
  5. Avslutning – takk – info om misjonsfesten kl.18:00, på Strand
  Leirsted.
  Tid for neste årsmøte.

Velkommen!
Erna Rodahl, kretsleder

Relaterte dokumenter
Organisasjoner