Midtgård bedehus - Familie-/Israelsmisjonsmøte

  Søndag, november 8, 2020
  11:00 — 12:30
 
Rolf Kjøde taler på søndagens familiemøte.
Organisasjoner