Arendal: Frikirken - FØRST-seminar

  Torsdag, september 16, 2021
  18:00 — 20:00
 
Velkommen til FØRST-seminar!
Relatert innhold
Arendal: Frikirken

Arendal: Frikirken

FØRST-seminar 16. september 2021
  • Tema: «Jødene - utvalgt og utskjelt»
    • «Hva sier Bibelen om jødenes plass i Guds store plan?»
    • «Hvordan skal kristne tenke, tale og handle i møte med Israel og det jødiske folk?»
  • Foredragsholder: Rolf G. Heitmann
  • Sted: Frikirken, Arendal
  • Tidspunkt: 16. september kl 18:00
  • Påmelding: > Gå til påmeldingssiden
  • Det blir tatt opp kollekt.

Velkommen til FØRST-seminar!

For mer informasjon om FØRST-seminar, se israelsmisjonen.no/forstseminar

 

Arendal: Frikirken
Organisasjoner