Misjonsfest, Å Misjonshus

  Torsdag, oktober 28, 2021
  18:00 — 20:00
 
Taler: Paul Odland. Tema: "Margit Berg - en pionér i Israelsmisjonen", og "Hvorfor er alles øyne rettet mot Israel og Midt-Østen”?
Organisasjoner