Temadag, Berg kirke, Trondheim

  Lørdag, oktober 30, 2021
  15:00 — 17:00
 
Taler: Paul Odland. Tema: "Trønderske pionerer i Israelsmisjonen”.
Organisasjoner