Eknes Bedehus, Nordhordland - bibeltime v/Bjørn Lauritzen

  Torsdag, oktober 28, 2021
  19:30 — 21:00
 
Bibelundervisning. Tema; Samuel - Herrens dommer. Kollekt til Israelsmisjonen.
Organisasjoner