Eknes Bedehus, Nordhordland - bibeltime v/Bjørn Lauritzen

  Torsdag, september 16, 2021
  19:30 — 21:00
 
Bibelundervisning. Tema; Josva - Modig og sterk. Kollekt til Israelsmisjonen.
Organisasjoner