Hjellvik bedehus, Osterøy. Søndagsmøte v/Odd Bjarne Skogestad

  Søndag, mars 6, 2022
  11:00 — 12:30
 
Søndagsmøte med besøk fra Den Norske Israelsmisjon v/Odd Bjarne Skogestad. Offer til Israelsmisjonen.
Organisasjoner