Møte i Kristiansand Israelsmisjon, Blå Kors-lokalet

  Tirsdag, februar 1, 2022
  19:00 — 21:00
 
Tale av Svein Lilleaasen. Daniel Aweida deltar. Enkel bevertning.
Organisasjoner