Nomeland Bedehus, Valle

  Søndag, oktober 2, 2022
  16:00 — 18:00
 
Tale av Erik Kjebekk. Nytt fra Israelsmisjonen v/ Ingunn Fonneløp Tveit. Kollekt.
Organisasjoner