Møte på Eydehavn Bedehus

  Onsdag, oktober 12, 2022
  19:00 — 21:00
 
Tale og nytt fra Israelsmisjonen v/ Ellen Raen. Kollekt. Misjonsbutikken Tabita har gode tilbud!
Organisasjoner