Kristiansand Israelsmisjon har møte i Blå Kors-lokalet

  Tirsdag, desember 6, 2022
  19:00 — 21:00
 
Tale av Gunnar Torset. Nytt fra misjonsarbeidet. Enkel bevertning. Kollekt
Organisasjoner