-

Møte på Røyknes Bedehus

  Torsdag, desember 1, 2022
  19:30 — 21:00
 
Tale av Tove Rustan Skaar. Nytt fra Israelsmijsonen v/Inger Kvestad. Kollekt.
Organisasjoner