Møte på Iveland Bedehus

  Torsdag, desember 8, 2022
  19:30 — 21:30
 
Ingunn F. Tveit taler, forteller fra misjonsarbeidet og tilbyr handel i Misjonsbutikken Tabita. Kollekt.
Organisasjoner