Israelsmisjonsmøte Stord bedehus

  Søndag, august 7, 2022
  19:00 — 21:30
 
Tale ved Henry Nygård - Misjonsinformasjon - Gave til DNI's arbeid.
Organisasjoner