-

Israelsmisjonsbasar på Ersland Bedehus tirsdag 31.oktober 2023 kl.19.00

  Tirsdag, oktober 31, 2023
  19:00 — 21:00
 
Velkommen til Israelsmisjonsbasar på Ersland bedehus tirsdag den 31.oktober 2023 kl.19.00 Tale/Info av fritidsforkynner i Israelsmisjonen Paul Odland. Velkommen dette blir kjekt.
Organisasjoner