Påskemåltid Fredag 24. mars kl.19.00 i Hinna kirke

  Fredag, mars 24, 2023
  19:00 — 21:30
 
Påskemåltid Fredag 24. mars kl.19.00 i Hinna kirke Bli med på en god forberedelse til påskehøytiden. Vi spiser lammegryte sammen og gjennom symbolske småretter, bibeltekster, salmer og nattverd formidles to store fortellinger; fortellingen om israelittenes utgang fra Egypt og fortellingen om Jesu død og oppstandelse. Måltidet ledes av Inger Bakke Berge og Arne Berge. Pris kr 400 per person. Overskudd går til Den Norske Israelsmisjon. Har du spørsmål om påmeldingen, send en e-post til Hinna menighet
Organisasjoner