Templet - del 4
Jesus, Messias - en forskjell?
Les mer | Av Knut Kåre Kirkholm
Templet - del 3
Jesus Messias - en forskjell?
Les mer | Av Knut Kåre Kirkholm
Templet - del 2
Templet, hva var poenget?
Les mer | Av Knut Kåre Kirkholm
Templet - del 1
Templet - hva var poenget?
Les mer | Av Knut Kåre Kirkholm
Prinsipp
Bli opplyst og inspirert til et fornyet engasjement for Israel og evangeliet.
Les mer | Av Den Norske Israelsmisjon
Bibelens landløfter – Del 4
Landløftene og Midtøsten-konflikten
Les mer | Av Gunnar Haaland
Bibelens landløfter – Del 3
Løftenes fortsatte oppfyllelse
Les mer | Av Gunnar Haaland
Bibelens landløfter – Del 2
Oppgjøret med erstatningsteologien
Les mer | Av Gunnar Haaland
Israel og folkene – to veier til Gud?
Har Gud to folk – ett jordisk og ett åndelig? Hva med opprykkelsen og tusenårsriket? Les om dispensasjonalismen fra A til Å.
Les mer | Av Oskar Skarsaune
Bibelens landløfter – Del 1
Kontrast eller sammenheng mellom GT og NT?
Les mer | Av Gunnar Haaland
Be om fred for Jerusalem
Gjennom tidene har Jerusalem vært en studie i dype kontraster: en by med håp og fortvilelse, liv og død, kjærlighet og hat.
Les mer | Av David Brickner
Guds folks fornyelsesdag
Det er bedre å kalle pinsen for Guds folks fornyelsesdag, enn kirkens fødselsdag…
Les mer | Av Torkild Masvie
Den nye pakts måltid
Før solnedgang kommer Jesus fra Betania, og sammen med de tolv går han opp til huset i utkanten av essener-kvarteret. Der er salen stelt i stand, og måltidet er gjort klart til påskefest.
Les mer | Av Ole Christian Kvarme
Noen sier...
Noen sier at evangelisering blandt jøder er unødvendig, fordi jøder har en annen vei til Gud enn gjennom troen på Yeshua (Jesus).
Les mer | Av Avi Snyder
Hvorfor er denne kvelden annerledes siden Jesu tid?
”Og når din sønn siden spør deg hva dette betyr, skal du svare: «Med sterk hånd førte Herren oss ut av Egypt, ut av trellehuset. »” 2. Mos 13:14
Les mer | Av Rich Robinson
Tyske kirker: - Det jødiske folk trenger ikke Jesus
Jeg kan ikke si at det er nødvendig for en jøde å tro på Jesus for å bli frelst. Som jøde er man allerede i et paktsforhold til Gud, sier Wolfgang Raupart-Rudnick.
Les mer | Av Raymond Lillevik
Egen frelsesvei for jøder?
En teologi som vi ennå ikke har sett så mye til i Norge, griper stadig sterkere om seg i Europa. Den hevder at misjon overfor jøder både er unødvendig og feilslått.
Les mer | Av Rolf Gunnar Heitmann
Oppstått på den tredje dag etter Skriftene
Det er én bibeltime jeg gjerne skulle hørt og opplevd. Dessverre er jeg for sent ute. Så mange var det visst heller ikke til stede. Bare tre personer, inklusiv bibeltimeholderen.
Les mer | Av Rolf Gunnar Heitmann
Svein Granerud: - Tenk hel-bibelsk om landløftet
Avdelingsleder i Normisjon, Svein Granerud, har lenge vært engasjert av teologiske spørsmål som berører Israel. Spesielt har han vært opptatt av Skriftens ord om landløftet....
Les mer | Av Endre Fyllingsnes
Antijudaisme i Det nye testamente?
"De kristne kan være uenige om mange ting, men en ting er de enige om - å hate jødene". Denne bitende replikken stammer fra en TV serie med tittelen "Holocaust"...
Les mer | Av Bjørn Helge Sandvei
Kirkens tidligste bønner
De tidligste bønnene vi kjenner fra den eldste kirken var basert på bønnetradisjonen fra synagogen og templet. "Trofast holdt de seg til apostlenes lære og samfunnet, til...
Les mer | Av Jan Rantrud
Biskop Ole Chr. M. Kvarme: Med evangeliet til Israel som julegaveønske
Biskop Ole Chr. M. Kvarme har ett stort julegaveønske: At troen på Jesus skal slå rot i både israelske og palestinske hjerter.
Les mer | Av Endre Fyllingsnes
Om jødiske og kristne Messiasforventninger
Julen er Messiasfesten fremfor noen. Men den feires ikke av andre enn av de kristne som minnes Jesu fødsel. Messias - det hebraiske ordet for den Salvede, den frelseskongen...
Les mer | Av Helge Aarflot
"Kirken den er et gammelt hus" - Om kirkerommets opprinnelige innredning og bruk
De første kristne forsamlingshus var på noen vesentlige punkter forskjellige fra slik vi i dag innreder våre kirker og bedehus.
Les mer | Av Jan Rantrud
"Og dette skal dere ha til tegn" (Luk 2,12)
Det var et underlig tegn gjeterne på Betlehems-markene fikk for å finne sin Messias. Skulle de begi seg til nærmeste stall og lytte etter barnegråt? Kloke mennesker har...
Les mer | Av Jan Rantrud