Misjonsavtale

Den Norske Israelsmisjon ønsker å se at alle menigheter i Norge vil ta del i et engasjement som handler om å dele troen på Jesus Messias  primært med jøder, men også med andre. Derfor inviterer vi til samarbeid i det vi kaller misjonsavtale.

Jesus gav alle kristne en invitasjon og et oppdrag om å dele troen med andre. Vi ønsker å være en ressurs for menigheter og fellesskap i å skape et engasjement for misjon og å være med å skape et sunt og godt bilde av det jødiske folk og hva Bibelen lærer oss om relasjonen mellom jøder og ikke-jøder.

En misjonsavtale er en avtale hvor vi sammen skal legge tilrette for misjonsengasjement i deres menighet. Derfor kommer vi gjerne på besøk for å undervise, tale og inspirere menigheten. Vi kan også gjerne komme med råd og ideer til hvordan en skaper dette engasjement.

Samtidig forventer vi en støtte til våre prosjekter gjennom året og at en løfter frem informasjonen om prosjektet i menigheten. Vi skal sørge for god informasjon som kan brukes i din menighet og vi hjelper dere gjerne med å få til et møte med de dere støtter, enten virtuelt eller ved besøk for å se prosjektene.

Om dette virker interessant eller du bare vil høre mer, kan du ta kontakt med vår misjonsrådgiver Kjetil Morken, som har ansvar for menigheter med misjonsavtale.

 

Ta kontakt

Epost: kjetil@israelsmisjonen.no

Telefon: +47 901 93 491