Aktuelt fra kretsene
Retningslinjer og informasjon for Den Norske Israelsmisjon vedrørende koronaviruset
Denne siden blir jevnlig oppdatert. Vi ber alle ansatte og frivillige følge med på oppdateringene.
Les mer
AVLYST! Årsmøte 2020
Sør-Hålogaland krets
Les mer
Er du med?
Det er mye spennende som skjer i Den Norske Israelsmisjon, både i Norge og i utlandet. Vi ser at mennesker får et levende møte med Jesus fra Nasaret,...
Les mer
1 - 3 av 14