Kontaktpersoner
 
Oddbjørn Stjern kretsleder
Kontakt e-post: oddbjorn stjern
Mobiltelefon: +47 975 97 605
Aktuelt fra kretsen
Jubileumsarrangementer i Trøndelag krets
Oktober 2019 - Besøk av Håvard Kleppe og Leiv Roald Thu.
Les mer
Er du med?
Det er mye spennende som skjer i Den Norske Israelsmisjon, både i Norge og i utlandet. Vi ser at mennesker får et levende møte med Jesus fra Nasaret, at ungdommer vil på bibelskole i Israel, flere møter enn på mage år og nye samarbeidsprosjekter i Israel. Alt dette koster – og vi har et reiselotteri du kan være med på!
Les mer
Det store jubileumsåret
175 år i tjeneste for evangeliet og det jødiske folk. Det skal feires. For mye er skjedd siden 1844, og samtidig er det mye som gjenstår. Kallet og ansvaret er der enda: evangeliet tilbake til jødene!
Les mer