Kontaktpersoner
 
Oddbjørn Stjern kretsleder
Kontakt e-post: oddbjorn stjern
Mobiltelefon: +47 975 97 605
Aktuelt fra kretsen
Retningslinjer og informasjon for Den Norske Israelsmisjon vedrørende koronaviruset
Denne siden blir jevnlig oppdatert. Vi ber alle ansatte og frivillige følge med på oppdateringene.
Les mer
UTSATT: Kretsårsmøte, Trøndelag
Til oppbyggelse, inspirasjon og drøftinger - Velkommen!
Les mer
AVLYST! Temadag - Trøndelag
Lørdag 28. mars 2020, kl. 15:00
Les mer
1 - 3 av 37