Formål

Vekke til ansvar for jødene, forkynne evangeliet for dem og vise dem kristen kjærlighet

Dette er både en historisk arv og en aktuell utfordring, og danner derfor utgangspunkt for våre prioriteringer.

Vi vil bevisstgjøre den kristne kirke på at troen har et jødisk utgangspunkt og en jødisk dimensjon som både uttrykker vår forankring og fortsatte forpliktelse. Gjennom det jødiske folk har vi fått del i Guds løfter, og sammen med dem er vi forsonet med Gud ved troen på Jesus Messias som døde, stod opp og lever. (Efes.2,11ff). Bevissthet om troens jødiske røtter og vår tilknytning til det jødiske folk vil skape et aktivt engasjement for jødene og en fornyelse av troen og livet.

Vi vil møte det jødiske folk med respekt og ydmykhet, samtidig som vi i ord og handling vil formidle den kjærlighet vi har møtt gjennom Jesus Messias. Dette møtet innebærer også vitnesbyrdet om at Jesus er den lovede Messias og Frelser for jøde først (Rom.1,16). Derfor vil vi i særlig grad vise vår støtte til og omsorg for de jøder som i dag bekjenner troen på Jesus som Messias og Guds Sønn.

Vi vil i ord og handling arbeide for fred og forsoning mellom mennesker både i vårt arbeid i Norge og i andre land, og særlig i møte mellom israelere og palestinere.