Ansatte i kretsene
Morten Kravik misjonssekretær, Oslo og Akershus, Østfold, Telemark, Vestfold og Buskerud
Kontakt e-post: ostlandet
Mobiltelefon: +47 404 02 396
Hjem: +47 33 77 21 48
Paul Odland misjonssekretær, Stavanger krets
Kontakt e-post: stavanger
Mobiltelefon: +47 971 89 825
Ellen Raen misjonssekretær, Sørlandet krets
Mobiltelefon: +47 917 43 162
Odd Bjarne Skogestad misjonssekretær, Bergen krets
Kontakt e-post: bergen
Mobiltelefon: +47 404 32 453
Hans Einar Markhus misjonssekretær, Sogn og Fjordane krets
Kontakt e-post: sognogfjordane
Mobiltelefon: +47 959 36 580
Maine Lied lageransvarlig, Misjonsbutikken Tabita
Kontakt e-post: maine
Mobiltelefon: +47 404 32 456