Kort om DNI

Den Norske Israelsmisjon (DNI) er en kristen misjons- og kompetanseorganisasjon som har arbeid i Israel, Øst-Europa og Norge. Vårt arbeid kan samles i fire hovedgrener, som er diakonalt arbeid, solidaritetsarbeid, freds- og forsoningsarbeid og disippelgjørende arbeid.

Vi er en misjonsorganisasjon som er levende opptatt av at det jødiske folk Israel, det folk som Gud først åpenbarte seg for og gjennom, fortsatt må lære å kjenne Han som er Israels Messias og verdens frelser: Jesus fra Nasaret. Vår visjon er å gi evangeliet tilbake til jødene.

Misjon overfor Israel er ikke kun for noen få spesielt interesserte, men er hele kirken sitt ansvar. Vår tro har jødiske røtter, og Paulus programfester at evangeliet er for jøde først (Rom.1,16). DNI ønsker å dele evangeliet med det jødiske folk, og i ord og handling arbeide for fred mellom Gud og mennesker og fred mennesker imellom.

DNI er Norges nest eldste misjonsorganisasjon, stiftet som Forening af Israels venner, 12. juni 1844 i Stavanger.

DNI har medlemmer og sympatisører fra hele bredden i Kristen-Norge. Vi er det naturlige valget for alle som vil leve ut sitt kristne Israel-engasjement i fellesskap med andre likesinnede.

Vi inviterer deg til å bli bedre kjent med oss, og til å stå sammen med oss i et spennende og aktivt engasjement i tjeneste for det jødiske folk.