Landsstyrekandidater

Landsmøtet 2024

Kandidater til Landsstyret

Solveig Hosøy

Anne Lise Søvde Valle

Gunstein Gjetmundsen

Bernt Rune Sandrib

Benjamin Bjørnsen Anda

Jarle Stormark

Brit Hvalvik

Kandidater til Landsstyreleder

Knut Helge Høyland

Kjetil Lorentzen