Organisasjon
§ 1. Formål: Den Norske Israelsmisjon, som arbeider på Guds ords og den lutherske bekjennelses grunn, har til formål å vekke til ansvar for jødene, forkynne evangeliet for dem og vise dem kristen kjærlighet.

Den Norske Israelsmisjon (DNI) er Norges nest eldste misjonsorganisasjon, stiftet som Forening af Israels venner, 12. juni 1844 i Stavanger.

I menyen i høyremargen finner du pekere for mer lesning om vår historie, visjon og formål med mer. God lesning!