Ansatte
Den Norske Israelsmisjon har ansatte santralt tilknyttet hovedkontoret i Oslo, og lokalt i kretsene. I misjonslandene har vi våre utseninger på plass sammen med lokale medarbeidere.

Velg mellom følgende for å finne oversikt og kontaktinfo: