Digitalt Landsmøte 2020Bilde fra Landsmøte 2019 Grimstad. Grafikk av mobil hentet fra digitalearsmoter.no med tillatelse.

Digitalt Landsmøte 2020

19.-27. september - husk påmelding innen 1. september 2020

Årets Landsmøte i Den Norske Israelsmisjon (DNI) blir i digital form, siden vi ikke kan samles som normalt. Dette innebærer at vi arrangerer en digital Landsmøteuke, som starter med valg av medlemmer til Landsstyret (LS) og avsluttes med en direktesendt misjonsfest fra Vear Kirke i TeVeBu krets.

Den digitale Landsmøteuken er fra 19. - 27. september 2020.

Digitalt Landsmøte 2020Den digitale løsningen fra OBOS. Trykk på bildet for å se mer (Foto: digitalearsmoter.no).

Uken starter med valg, hvor du som har stemmerett kan avgi stemme fra 19. - 26. september. Dette gjøres via en digital løsning fra OBOS, som alle påmeldte vil få mer informasjon om. Det er også mulig å få tilsendt stemmeseddel i posten, hvis man ikke kan benytte den digitale løsningen.

Se hvordan den digitale løsningen fra OBOS fungerer (gå til digitalearsmoter.no).

Hvis du ønsker å benytte din stemmerett, må du melde deg på innen 1. september, som beskrevet nedenfor.

Vi avslutter Landsmøteuken med en direktesendt misjonsfest fra Vear Kirke (TeVeBu krets) søndag den 27. september kl 17:00, som kan sees her på vår hjemmeside eller vår Facebook side.

Hvem har stemmerett i DNI?

Alle medlemmer i Den Norske Israelsmisjon (DNI) har stemmerett.

Vi har fra i år lagt om ordningen for medlemskap, og knyttet den til fast givertjeneste-avtale. Samtidig er det ikke automatikk i at alle fastgivere blir medlemmer. Fastgivere som ikke har vært medlemmer tidligere, og som ønsker å bli medlem i DNI, må derfor selv gi samtykke om at man ønsker å bli medlem. Dette kan gjøres ved å sende oss en e-post eller fylle ut skjema for medlemskap (gå til skjema).

Hvis du er fastgiver i DNI og ønsker å bli medlem for å få stemmerett på årets Landsmøte, er det fint om du melder fra om dette så tidlig som mulig. Slik at vi får registrert alle i god tid før den digitale Landsmøteuken starter.

Påmelding

Alle som ønsker å bruke sin stemmerett må melde seg på innen 1. september 2020, for at vi skal få tid til å sende ut nødvendig informasjon til alle. Meld deg på ved å bruke skjemaet lengre ned på denne siden, ved å sende e-post til post@israelsmisjonen.no eller ved å ringe
tlf: 22 98 85 00.

Stemmeseddel på papir: De som ikke har mulighet til å bruke den digitale løsningen for avstemming, kan få tilsendt stemmeseddel på papir. Dette må krysses av for eller opplyses om i påmeldingen.

LS-dokumenter vil sendes ut på e-post til alle påmeldte. Hvis du heller ønsker å motta disse dokumentene på papir i posten, så må dette krysses av for eller opplyses om i påmeldingen.

Velkommen til digitalt Landsmøte 2020!

Presentasjon av LS-kandidatene

Hvert styremedlem velges for en fireårig periode, mens styreleder velges til en toårs-periode. Varamedlemmer velges også for to år av gangen. Det er Landsmøtet, som er organisasjonens høyeste myndighet, som velger Landsstyret. Landsstyret har avgjørelsesmyndighet i alle saker som ikke er tillagt Landsmøtet. Det er:

  • a) fastsette mål og budsjett og vedta retningslinjer for arbeidet i utlandet
  • b) fastsette mål og budsjett og vedta retningslinjer for arbeidet i Norge.
  • c) vedta kretsenes antall, utstrekning, navn og styringsstruktur i samråd med kretsmøtet
  • d) ansette arbeidere hjemme og ute, og ivareta arbeidsgiveransvaret for disse
  • e) innkalle til landsmøte og forberede dette
  • f) avlegge regnskap
  • g) avgi beretning om virksomheten for landsmøtet
  • h) oppnevne landsråd for return2sender (R2S) og medlemmer til andre styrer, utvalg og nemnder.
  • i) fastsette medlemskapsordninger og kontingent
  • j) innkalle til rådsmøte de år det ikke er landsmøte etter retningslinjer fastsatt av landsstyret

Trykk på bildet under for å lese mer om LS-kandidatene i årets valg.

 

Digitalt Landsmøte 2020Presentasjon av LS-kandidatene. Trykk på bildet for å se større versjon.

 

Påmeldingsskjema til digitalt Landsmøte 2020

Påmeldingsfrist: 1. september 2020

Bruk skjemaet under for å melde deg på til årets digitale Landsmøte.

Kun de med stemmerett kan melde seg på.

For spørsmål: ta kontakt med oss på tlf: 22 98 85 00 eller e-post: post@israelsmisjonen.no.