Digitalt Landsmøte 2020Bilde fra Landsmøte 2019 Grimstad. Grafikk av mobil hentet fra digitalearsmoter.no med tillatelse.

Digitalt Landsmøte 2020

19.-27. september - husk påmelding innen 6. september 2020

Årets Landsmøte i Den Norske Israelsmisjon (DNI) blir i digital form, siden vi ikke kan samles som normalt. Dette innebærer at vi arrangerer en digital Landsmøteuke, som starter med valg av medlemmer til Landsstyret (LS) og avsluttes med en direktesendt misjonsfest fra Strand leirsted i TeVeBu krets.

Den digitale Landsmøteuken er fra 19. - 27. september 2020.

Uken starter med valg, hvor du som har stemmerett kan avgi stemme fra 19. - 26. september. Dette gjøres via en digital løsning fra OBOS, som alle påmeldte vil få mer informasjon om. Det er også mulig å få tilsendt stemmeseddel i posten, hvis man ikke kan benytte den digitale løsningen.

Se hvordan den digitale løsningen fra OBOS fungerer (gå til digitalearsmoter.no).

Digitalt Landsmøte 2020

 

Direktesendt misjonsfest - se det på nett!

Vi avslutter Landsmøteuken med en direktesendt misjonsfest fra Strand leirsted (Sandefjord, TeVeBu krets) søndag den 27. september kl 18:00, som kan sees her på vår hjemmeside eller vår Facebook side. Det blir tale ved generalsekretær Vegard Soltveit, lovsang, misjonsinfo, valgresultat m.m.

Se misjonsfesten på YouTube, ved å gå til denne siden: www.youtube.com/watch?v=_D3NfjSVZQY eller bruk spilleren under.

Presentasjon av LS-kandidatene

Hvert styremedlem velges for en fireårig periode, mens styreleder velges til en toårs-periode. Varamedlemmer velges også for to år av gangen. Det er Landsmøtet, som er organisasjonens høyeste myndighet, som velger Landsstyret. Landsstyret har avgjørelsesmyndighet i alle saker som ikke er tillagt Landsmøtet. Det er:

  • a) fastsette mål og budsjett og vedta retningslinjer for arbeidet i utlandet
  • b) fastsette mål og budsjett og vedta retningslinjer for arbeidet i Norge.
  • c) vedta kretsenes antall, utstrekning, navn og styringsstruktur i samråd med kretsmøtet
  • d) ansette arbeidere hjemme og ute, og ivareta arbeidsgiveransvaret for disse
  • e) innkalle til landsmøte og forberede dette
  • f) avlegge regnskap
  • g) avgi beretning om virksomheten for landsmøtet
  • h) oppnevne landsråd for return2sender (R2S) og medlemmer til andre styrer, utvalg og nemnder.
  • i) fastsette medlemskapsordninger og kontingent
  • j) innkalle til rådsmøte de år det ikke er landsmøte etter retningslinjer fastsatt av landsstyret

Trykk her eller på bildet under for å lese mer om LS-kandidatene i årets valg.

Digitalt Landsmøte 2020

 

 

Sakspapirer og dagsorden

Dagsorden med tilhørende sakspapirer:

Spørsmål

For spørsmål: ta kontakt med oss på tlf: 22 98 85 00 eller e-post: post@israelsmisjonen.no.