LM 2022.09: Valg – Landsstyre

Last ned saksdokument (PDF)


Lederkandidat:

Kjetil Lorentzen (48 år)

LM 2022.09: Valg – Landsstyre

- Jeg ble kjent med Israelsmisjonen på Landsmøtet i 2005. Senere fikk vi som familie, reise ut som volontører til Immanuels kirken i Tel Aviv i 2008/2009. Det ble et rikt, godt og spennende år for hele familien, sier Kjetil Lorentzen. 

Kjetil Lorentzen er oppvokst i Meløy i Nordland, men har de siste årene vært bosatt i Tynset kommune. I 1993 gikk han på Bibelskolen i Grimstad, hvor han møtte kona, Gunnhild. Sammen har de to voksne barn på 25 og 23 år. 

Yrkesbakgrunnen til Lorentzen er mangesidig. Han har jobbet i forsvaret og vært bestyrer av Tron Ungdomssenter. Videre har han jobbet som saksbehandler, fagleder og regiondirektør i Nav, og han har også jobbet som helseleder i Tynset kommune. De siste to årene har han vært ansatt som rektor ved den kristne friskolen, Vollan grunnskole i Oppdal. 

Videre har Lorentzen en rekke frivillige verv å vise til. Han har i mange år vært aktiv i politikken. I tillegg til å ha vært volontør med familien i Tel Aviv, har han også vært en del av Israelsmisjonens landsstyre. 

På utfordring har lederkandidaten sagt noe om hva han ønsker å utrette i vervet. Han trekker frem at han ønsker å være generalsekretærens støttespiller, og at han sammen med hele landsstyret ønsker å skape engasjement og gjøre samspillet i organisasjonen så godt som mulig. Han løfter også frem viktigheten av at Den Norske Israelsmisjon skal være en god og ansvarlig arbeidsgiver for sine ansatte og frivillige. 

- Jeg er tilhenger av forutsigbar og ansvarlig drift, sier Lorentzen. 

Videre forteller han at han ønsker å være en konstruktiv partner i arbeidet med å drive organisasjonen etter dens styringsdokumenter. Han løfter frem visjonen om å gi evangeliet tilbake til det jødiske folk som en viktig peilepinn i arbeidet, og at han vil være med å finne ut hvordan en gjør det på en mest tjenlig måte, både internasjonalt og nasjonalt. 

- Israelsmisjonen har tradisjon på god teologisk kompetanse, og den vil jeg ikke utfordre, sier Lorentzen.

 


 

Kandidater til landsstyret:

Andreas Sørås (32)

LM 2022.09: Valg – Landsstyre

- Jeg møtte Israelsmisjonen gjennom en teamtur. Siden har jeg vært involvert i arbeidet, sier Andreas Sørås.

Etter åtte år med studier og jobb i byen Tallinn i Estland, flyttet Andreas og familien i 2020 tilbake til Norge hvor de i dag bor på Espeland, Bergen. Han er gift med Jaanika, og sammen har de datteren Sine Aurora på 5 år. Jaanika er også engasjert i som frivillig i Israelsmisjonens bruktbutikk, Mamilla i Bergen.

Andreas jobber i dag som salgssjef for bedriftsmarked i avisen Dagen. Tidligere har han hatt flere lederstillinger innen salg og forretningsutvikling i éolane Tallinn.

Videre har han god kjennskap til Den Norske Israelsmisjon. Han har blant annet vært landsrådsleder for Israelsmisjonens ungdomsbevegelse, return2sender og han har også vært med i strategiutvalget til Den Norske Israelsmisjon i 2015/2016. I 2018 deltok Andreas, Jaanika og Sine Aurora på First:Israel, Israelsmisjonens to måneder lange bibelskoletilbud i Israel. Året etter tok de ut permisjon og reiste som ledere for First:Israel.

Andreas Sørås har siden 2020 vært 1. vara i Landsstyret, og har møtt fast på samlingene.

Synnøve Aarskog (31 år)

LM 2022.09: Valg – Landsstyre

- Jeg har vært både ettåring og volontør for Den Norske Israelsmisjon og har fått god kjennskap til arbeidet som drives i Israel, sier Synnøve Aarskog. 

Aarskog kommer fra Fitjar i Vestland fylke, men har de siste årene bodd i Harstad. Hun er utdannet lærer, og har jobbet 5 år ved en barneskole i Harstad. 

Hun har lang erfaring i Israelsmisjonen. Aarskog har tidligere vært ettåring for Israelsmisjonens ungdomsbevegelse, return2sender, med base i Stavanger. Videre har hun også vært med i landsrådet til return2sender og hun har vært med på flere teamturer arrangert av Israelsmisjonen. I dag er hun volontør for Den Norske Israelsmisjonen i Haifa, og jobber særlig med bibelskolekurset First:Israel. Hun ønsker at flere unge skal bli engasjert i arbeidet til Israelsmisjonen, og har troa på at bibelskolekurset kan føre til dette. 

- Jeg synes at misjonsarbeid blant det jødiske folk er viktig, og vil gjerne være med å sette retning for det videre arbeidet til DNI, sier Synnøve avslutningsvis.

Helene Johansson (44 år)

LM 2022.09: Valg – Landsstyre

- Jeg har et hjerte for det arbeidet som Israelsmisjonen driver, sier Helene Johansson.

Helene er gift med Andreas Johansson, og har tre døtre. Hun er utdannet lærer og har jobbet noen år i offentlig skole. Siden 2021, har hun jobbet som faglig leder ved Bibelskolen Fjellhaug, i Oslo. Før det har hun og familien vært ansatt som misjonærer i Den Norske Israelsmisjon i seks år, hvor de bodde i Haifa. I tillegg har familien vært misjonærer noen år i Peru. 

Helene Johannson forteller at hun gleder seg over muligheten til å være med å utvikle arbeidet videre, slik at enda flere kan nås med evangeliet. Samtidig løfter hun frem viktigheten av å gi flere muligheten til å være med i denne oppgave, som hun omtaler som kristnes felles oppgave. For henne innebærer det også en økt satsning på barn og unge.

- Jeg ser det som utrolig viktig- ja, avgjørende- å få med barn og unge på det sentrale oppdraget vi er en del av, sier hun.

Solveig Hosøy (35 år)

LM 2022.09: Valg – Landsstyre

- Det viktigste i livet er å peke på Jesus til andre mennesker. Det er også hovedgrunnen til at jeg stiller til valg til styret, sier 
Solveig Hosøy.

Solveig omtaler seg selv som en blid bergenser, som har bosatt seg ved den vakre Helgelandskysten. Hun har tidligere vært med på oppbyggingen og oppstarten av Helgeland Folkehøyskole, hvor hun senere har hatt ulike stillinger. I dag er hun linjelærer for disippellinjen på samme folkehøyskole. 

Solveig Hosøy har vært en pådriver for samarbeidet mellom Den Norske Israelsmisjon og Helgeland Folkehøyskole om bibelskolekurset, First:Israel. Hun omtaler Israelsmisjonen som en spennende organisasjon som hun gjerne vil investere i og som hun ønsker å gjøre en innsats for. 

John Erling Jerstad (57 år)

LM 2022.09: Valg – Landsstyre

- Jeg er spesielt opptatt av å nå nye grupper med Israelsmisjonens formål, sier John Erling Jerstad.

John Erling Jerstad er gift og har tre barn. Han er opprinnelig fra Telemark, men har bosatt seg i Ålesund på Sunnmøre. Han er utdannet sivilingeniør og jobber i dag som lektor i matematikk ved Vestborg Vgs på Stranda. 

På slutten av 1980-tallet var John Erling volontør ved Casparisenteret i Jerusalem. Der ble han for engasjert og startet Israelsmisjonens ungdomsbevegelse, LBU i 1989. Senere ble LBU omgjort til return2sender. John Erling var med i LBU sitt styre i 8 år. Senere har han også vært aktiv i 6 år i Møre og Romsdal krets, som styremedlem. I fire av disse var han leder for kretsen. Den siste fireårsperioden har John Erling vært medlem av Israelsmisjonens landsstyre. 

John Erling trekker frem at Israelsmisjonen har gjennomgått en formidabel fornyelse de siste årene. Han trekker særlig frem at en har ansatt mange unge i organisasjonen, og at en har levert godt digitalt innhold. Det er en utvikling som han ønsker velkommen og som han gjerne vil være med å legge til rette for, både i Norge og i Israel. 

Hans engasjement er først og fremst å engasjere flere i arbeidet til Den Norske Israelsmisjon. Han ser særlig et potensiale for å engasjere flere i organisasjoner og kirkesamfunn utenfor Den Norske Kirke. 

- Folk får mer og mer øynene opp for at det det jødiske folk trenger mest er Jesus og evangeliet. Her er det et stort potensial, avslutter Jerstad. 

 


 

Vara-kandidat:

Gunstein Gjetmundsen (35 år)

LM 2022.09: Valg – Landsstyre

- Misjon har alltid betydd mye for meg, sier Gunstein Gjetmundsen. 

Gunstein Gjetmundsen er gift og har fire barn, og sammen bor de i Gjerstad i Agder. Han har tidlig sett viktigheten av misjon, og løfter det frem som helt sentralt i sitt trosliv. Han trekker også frem at Israelsmisjonen har et veldig godt arbeid, og ikke minst en visjon og et mål som han deler. 

Gunstein har vært deltaker på Bridgebuilders og har også sittet i landsrådet til return2sender. Videre har han også ledet noen teamturer til Israel for return2sender. 

 


Last ned saksdokument (PDF)