Landsstyret
Landsstyret (LS) i Den Norske Israelsmisjon styrer og leder organisasjonens virksomhet i samsvar med organisasjonens grunnregler, visjon og målsettinger, slik disse er vedtatt av landsmøtet.
Les mer
Landsstyret 2018-2020
Svein Granerud styreleder
Bjørn Lauritzen styremedlem
John Erling Jerstad styremedlem
Paul Eknes styremedlem
Brit Hvalvik styremedlem
Kristoffer Eknes varamedlem for ansattes representant
Helge Standal 1. varamedlem
Oddfrid Morken 2. varamedlem
Siw Olrun Stokkeland 3. varamedlem