Bli medlem i Israelsmisjonen!Copyright: DNI/Johannes Kleppe

Bli medlem i Israelsmisjonen!

- Bli med på laget du også...
Vi ønsker med kjærlighet og respekt å gi evangeliet tilbake til det jødiske folk, og i ord og handling arbeide for fred mellom Gud og mennesker og fred mennesker imellom.

Medlemskap i Den Norske Israelsmisjon (DNI) koster kr 600,- pr år

Fyll ut skjema for å bli medlem

Medlemskap innebærer:

 • Du blir en del av et bønnenettverk for misjonsarbeidet for jøder
 • Du bidrar til at messianske menigheter kan styrkes og utvikles til kraftsentra i sine lokalmiljøer
 • Du bidrar til forsoningsarbeid mellom israelere og palestinere
 • Du bidrar i arbeidet for å dempe antisemittisme
 • Sammen bygger vi en sterkere bevegelse som når lengre

Dette fører til at flere jøder får møte Jesus som Messias


Medlemskap gir følgende fordeler:

 • Du får Først i postkassen
 • Du får påvirkningsmulighet på arbeidet gjennom din stemmerett på landsmøtene og kretsårsmøtene i din krets
 • Du får nyhetsbrev fire ganger i året
 • Du får rabatt på enkelte varer i Misjonsbutikken
   
Relaterte lenker

Bli medlem

Medlemskap i Den Norske Israelsmisjon (DNI) koster kr 600,- pr år.
Fyll ut skjemaet for å bli personlig medlem.